Tuesday, 28 January 2014

Cardboard workshop

Saturday 25th of January
Forest Café, Edinburgh

Discardboard exhibition have also held a few workshops over the past week, and the morning session this time was about creating cardboard furniture. 

I decided to make a "lampshade" with cut out triangle shapes. Pretty happy with the result.

At the end of the workshop we had a couple of chairs, a toaster, a phone, a radio and another lampshade/hanging sculpture. 
It was interesting to see what you can make out of cardboard! 

Sunday, 12 January 2014

Sunday poetry hunt

One of the tasks we have for this terms reading groups, is to find a poem from our home country and present it in one of our sessions. Honestly I am not a person who reads poems on a regular basis so I can not come up with a poet and poem that I like just like that, therefore I have to do some research and so far I am pretty impressed by what I have come across. I don't think finding a poem will be too difficult, but choosing a favourite will be worse. Thought I would share a few that I like here (you might have to ask google translate for some help to understand it if you are not fluent in Norwegian)

RIK
av Ukjent
  
Jeg er rik;
- for mitt hjerte er fri for hat
Jeg er rik;
- for mitt hjerte er fri for sjalusi
Jeg er rik;
- for visdommen er synliggjort for meg
Jeg er rik;
- for forstandens vei er lyst opp for meg
Jeg er rik;
- takk

Livets Storm
av John Magne Lilleskare

En storm fra sør en storm fra nord

den sletter alltid dine spor.


Og på din vandring, du lykke sanker
hvor enn i verden du utrygt vanker.Så når du ser en storm på vei
du løper over tun og hei.Du varsler gamle, du varsler ung
din bør blir ikke så alt for tung.Slik er din reise, slik er ditt mål
din sterke helse, den er av stål.Men i ditt hjerte du bærer nag
og ofte føler du ubehag.Du har en drøm, du våkner ei
hvor går din ferd, hvor går din vei.Vil du en gang få slippe taket
det er ditt liv du har forsaket.For tid og sted vil alltid være
en drøm for deg, du er på ferde.Du ser på dine venner ned
er dette stedet et sted for fred.Når timen kommer og alt blir stille
var dette livet, var det slik du ville.Din sang har stilnet, ditt hjert med
du vil bli husket, så sov i fred.

Vener
av Hans Anton Grønskag

Munnen din vil synga og lage ord og le.

Føtene vil danse, og klatra i eit tre.
Hendene kan mykje, dei er i rørsle støtt,
og teiknar katt og hane, og målar gult og rødt.Og du kan trille dokka, og kjøre med ein bil.
Så kan du grave sanda, og solle i ein sil.
Og kanskje gå i rekkje på veg til nistetur,
til skogen eller stranda, og annan fri natur. Å leike er å lære. Av leiken blir du klok.
Det er i barnehagen at leik er jobben din.
Der får du treffe mange som du kan leike med.
Og når vi finner vener, blir dagen veldig fin.

Vise
av Tarjei Vesaas

Vi stod ei natt om våren

framfor eit oretre
Der skar vi inn med kniven
to namn i raude ved. Og seint om sommarkvelden
i seterstova sval,
vi skreiv med kol på veggen
to namn og årsens tal. Når isen la om hausten
på logne Venetjønn,
vi skreiv to namn der utpå
med kalde skeisejønn. Om vintren kom i lunden
ein stein av mørke grjot.
Eit einsleg namn er hoggi der
og lyser Gud imot.

Lykke
av Inger Hagerup

Hva lykke er?
- Gå på en gressgrodd setervei
i tynne, tynne sommerklær,
klø sine ferske myggstikk
med doven ettertenksomhet
og være ung og meget rik
på uopplevet kjærlighet
Å få et florlett spindelvev
som kjærtegn over munn og kinn
og tenke litt på vær og vind.
Be prestekravene om råd
og kanskje ja – og kanskje nei -
han elsker – elsker ikke meg.
Men ennå ikke kjenne deg.

Thought I would finish with this little quote that I found about poems by Robert Frost:
“Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words.”


Wednesday, 1 January 2014

TATE Modern London

I paid a little visit to Tate Modern in London on my way home for Christmas and here is a little selection of what we saw there. Some interesting and peculiar art, just like art should be.

Enjoy!And the main reason I've always wanted to go here is because of the building and its interiors! Great place and the plans for the new-built extension does not look too bad either. Can't wait to pay the TATE another visit in 2016 when the Tate Modern Project is done. 

You can read more about the TATE, it's artists, exhibitions and new plans here: